@Apartman Projesi, Berlin

61 m Kahya Bey Berlin’de Apartman Projesin’de sergilerndi. Sergi 28 Ekim 7 Kasım arası açıktı.