61 Meters of Kahya Bey Street

Fotoğraf ve Video Atölyesi ve Yerel Katılımlı Documentary Yapımı

Projenin arkaplanı:

PASAJ kendi yerelinde yaşayan ve çalışan insanlarla yerli yabancı sanatçıları bir araya getirerek birlikte çalışma ve iş üretmeyi esas alan bir modelle projeler yürüten, sanatçılar, küratör ve kültür yöneticilerinden oluşan bir inisiyatiftir.

PASAJ Ekim 2010 yılında kurulmuş ve ilk 2,5 yıl Halep Pasajı’nda yer almış, 2013 haziran ayından beri Tarlabaşı’nda Kahya Bey Sokağında çalışmalarını sürdürmektedir. Pasaj katılımcı projelere odaklanmıştır.

Proje nedir:

Bu çerçevede PASAJ bulunduğu mahalledeki gençleri hedefleyen bir fotoğraf ve video atölyeleri dizisi düzenliyor. Atölyeler Nisan Ekim ayları arasında zamana yayılmış olarak sürecek. Bu atölyeler sürecinde ve sonunda katılımcılar mahallede çeşitli reportajlar ve belgesel videolar çekecek.

Projenin amacı:

Proje yetersiz eğitim alan, ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı, işsiz gençlere sanat yoluyla yeni bir bakış ve beceri kazandırmak, sosyal hayata girişken ve kendine güvenen bireyler olarak katılmalarına destek olmayı amaçlıyor. Mahallede farklı sosyal gruplardan gelen gençlerin birlikte öğrenerek ve üreterek aralarındaki bağları güçlendirmek, müştereklerde buluşmalarını sağlamak projenin hedefleri arasında. Proje gençlere kendilerini ifade etmek için bir araç sağlamanın yanı sıra uzun dönemli bir beceri kazandırıyor.

Projenin çıktıları:

Atölyeler fotoğraf ve video yoluyla İstanbul’u İstanbul yapan özgünlüklerini ve güzelliklerini, özgün yaşam koşullarını ve süregiden gelişimini dezavantajlı gençlerin bakış açılarını ve gelecek rüyalarını görselleştirmelerini hedefliyor.

Tamamı ile katılımcı gençler tarafından tasarlanması ve üretilmesi planlanan dizi film projenin ana çıktısı olacaktır.

Projenin ikinci çıktısı ile bu sürecin belgeseli olacaktır. Projeyi yürüten sanatçı ekibi tarafından baştan sona sürecin belgelenmesi ile bölgeye ve yaşayanlara geniş bir perspektifle bakan bir belgesel projeyi öneren sanatçıların özgün sanatsal çıktısı olacaktır.

Belgesel videolardan oluşan harita tabanlı web sitesi ve fotoğraf kitabı projenin diğer çıktıları olacaktır.

Tarlabaşı’nda yaşayan gençler tarafından üretilen fotoğraf ve videolar PASAJ’da ve mahalledeki sergi alanlarında sergilenecektir.

Proje belgeseli ve çıktıları Almanya’nın Berlin kentinde HKW’de Ekim ayında düzenlenecek olan Wohnungsfrage Konferansında sunulacak. Konferansa paralel olarak 21-31 Ekim 2015 tarihlerinde Apartman Projesi Berlin’de sergilenecektir.

Proje alanı ve katılımcıları:

PASAJ Ömer Hayyam Caddesi Kahya Bey Sokakta yer almaktadır. Bu bölge ve çevresinde oturan 9-16 yas grubu gençlerin atölyelere katılımı hedeflenmektedir. Proje fotoğraf ve video çekimleri itibarı ile Tarlabaşı’nı merkezine alan geniş bir bölgeyi kapsayacaktır.

Proje yöntemi ve takvimi:

Atölyeler farklı sanatçılar tarafından verilen dersler ve uygulamalı geziler şeklinde gerçekleştirilecektir. Nisan ve Mayıs aylarında yoğunlaşan derslere tanınmış fotoğraf, video ve film sanatçıları eğitmen ve yorumcu olarak katılacaklardır. Katılımcı çocuklar Eylül ayına kadar fotoğraf ve video üretmeye devam edecekler, seçilen ürünler Eylül ayından itibaren sergilenecektir.

Proje ortakları ve destekçileri:

PASAJ – proje sahibi
amberPlatform – yürütücü ve yapımcı ortak
HKW (Hause Der Kultüren Der Welt, Berlin) – Projeyi ısmarlayan ve destekçisi